E-ticaretin klasik ticaretin kurallarını çoktan değiştirmiştir.

E-Ticaret, klasik ticaret ile ilgilenen kişilere daha önce ekonomik imkanlar ve içinden geldiği sosyal grup farklılıklarından dolayı ticari faliyeterde bulunamayan fakat proje ve fikir bakımından üretken olan , dijital teknolojiyi takip ederek güncel birlgi ve donanımlara sahip yeni girişimcilere olanak sağlar.

E-Ticaret piyasa şarlarını ve pazaryerini dönüştürmektedir, dijital ortamdaki pazaryeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşımaktadır. Dijital pazar yerinin değişmesi tek başına önemli sayılmayabilir, ancak bununla birlikte dijital ortamdaki online alışveriş yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. E-Ticaretteki Alıcı-satıcı ilişkisi ile klasik ticaretteki değişik yöntemler tümüyle yeni bir biçim almaktadır.

Alıcı-satıcı ilişkisinin değişik ortama taşınmasıyla birlikte önce geleneksel aracılık kalkacaktır fakat bunun yerine “affiliate marketing” Satış Ortaklığı olarak adlandırdığımız farklı bir çalışma sistemi gelişmiştir. Klasik mağazacılık ve ticarette azalan personel sayısı, E-Ticaret’ten Dolaylı Bir Şekilde Fayda Sağlayan Taraflar ile teleffi edilmektedir. E-Ticarette bunu alışverişin yeniden örgütlenmesi, ticarete bağlı hizmetlerin yeni dijital biçimde sürdürülmesi ve bu dijital işlevleri gerçekleştirecek becerili dijital etknolojilere hakim insan gücü yetiştirilmesi izleyecektir. E-Ticarette bunlar, dijital pazaryerinin dönüşümünün en temel noktaları olmuştur.

E-Ticaret, dijital alım dijital satımı ve buna bağlı işlemleri hızlandırıcı ve yaygınlaştırıcı bir etki yapmaktadır. E-Ticaret te Özellikle işletmeler arasında elektronik veri değişim sistemlerinin gelişmesiyle, daha doğrusu teknolojik dijital teknolojik alt yapı gelişmelerine bağlı olarak, ekonomik işlemlerin hız-yaygınlık süreçleri de her geçen gün daha fazla gelişmektedir.

E-Ticaret mali ve iktisadi ekonominin işleyiş yoğunluğunuda artırmaktadır. Gerek büyüklü küçüklü firmalar, gerekse firmalar ve tüketiciler arasındaki ekonomik ilişkiler djital ortamda e-ticaret ile pekiştirilmektedir. E-Ticaret te sadece çok büyük uluslar arası firmalar değil, küçük mal ve hizmet üreticilerinin ve daha önemlisi tüketicilerin dünya ölçeğinde E-Ticaret ile iş görmesi sağlanmakta, E-Ticaret coğrafi ve ekonomik sınırları önemli ölçüde azaltmaktadır.

E-Ticaret, mesai ve zaman kavramını altüst etmektedir. E Ticarette 7/24 farklı zaman dilimlerindeki müşteri potansiyellerine doğru stratejileri kullanarak Ticarette Zamanın önemini ve zaman kavramını kökünden değiştirmektedir.  Bilindiği gibi, ekonomiye ilişkin hemen tüm veriler ve değişkenler zamana bağlı olarak tanımlanır. Üretim, verimlilik, kar, ücret vb. kavramların anlam ifade etmesi için gün, ay , yıl gibi belirli bir süre ile birlikte belirtilmeleri, anlaşılır olmaları gereklidir. Bu anlayışın temelinde etkinlik ve verimlilik yatar. Daha kısa sürede ve ne az gider ya da masrafla sonuç alınması ekonomik faaliyetlerin esasıdır ve doğal olarak zaman kavramıyla tanımlanır. E-Ticaret, iş ve işlem sürelerini en aza indirmekte, kimi durumlarda tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Bir cevap yazın