E-Ticaret elektronik olarak ticaret yapmak ve kar etmek demektir. Elektronik ortamda ürün, hizmet ya da bilgi pazarlaması yaparak ki bunlar yazılı metin, ses, video biçimindeki verilerin elektronik olarak işlenesi ve iletimini içerir.
E-Ticaret çok farklı etkinlikleri içerebilir.  E-Ticaret kapsamında mal ve hizmetlerin elektronik olarak tüketiciye alışverişi, sayısal içeriği E-Ticaret aracılığı ile anında kaynaktan tüketiciye sunma, tüketici alımları, doğrudan tüketiciye dijital ortamda pazarlama ve satış sonrası servis hizmetleri gibi etkinlikler E-Ticaret sayılabilir. E-Ticaret her türden mal ve hizmeti kapsar. E-Ticaret alışılagelmiş etkinlikler de dahil olmak üzere (sağlık, eğitim) ve yeni etkinlikler, açık arttırma (sanal alışveriş merkezleri) olmak üzere bir dizi değişik aktiviteyi kapsar.

Bir cevap yazın