E-Ticaret sınırları kesin olmadığından ve sürekli E-Ticaret geliştiğinden tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. Fakat E-Ticaretin nedir? Tanımı konusunda farklı ülkelerin kuruluşları tarafından E-Ticaret hakkında farklı tanımlar ortaya konmaktadır;
E-Ticaret Nedir? Sorusuna Verilen Farklı Yanıtlar ve E-Ticaret

E-Ticaret Hakkında WTO “Dünya Ticaret Organizasyonu” Ürün ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının internet ağları üzerinden yapılması olarak tanımlar.

CEFACT (Birleşmiş Milletler Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini Kolaylaştırma Merkezi) E-Ticaret tanımını şöyle yapmaktadır.
E-Ticaret İş, yönetimi ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (Elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları, WWW teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değişimi vb.) üzerinden paylaşılması olarak yapılmasıdır.

E-Ticaret tanımında en kabul görmüş E-Ticaret tanımı OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 1997’de yapılan E-Ticaret tanımıdır.

E-Ticaret tanımı OECD tanımı ile dijital mecrada yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlere E-Ticaret denilmektedir. OECD, e-ticaret sürecini ise şu şekilde tanımlamıştır;

Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,
Firmaların elektronik ortamda buluşması,
Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,
Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.

Bir cevap yazın