Doğru E-Ticaretin Ekonomik Hayata ve Ekonomiye Yararları

E-Ticaret ticari ve ekonomik bir ifade içersede sosyal ve kültürel anlamada farklı alanlarda da etkileri oluşturmaktadır.

E-Ticaret  bireyler , satış yapan firmalar ve genel toplum üzerinde e-ticaretin farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklenti ve taleplerinin ticari pazarı yeniden tanımladığı ve ya yeni ticari pazarlar oluşturduğu koşullara E-Ticareti ve getirdiği avantaları benimseyen firmalar, çok daha hızlı e-ticarete uyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. E-TİCARET Bireylere ise alışveriş ötesinde bilgi ve hizmetlere hızlı erişim, kamu ile etkileşim konularında fizikzel mesafa ve uzaklık ve zaman kısıtlarını ortadan kaldıran yeni yollar sunmaktadır. E-Ticaret avantajları ile iş süreçleri kısalarak, günlük ticari işlerin takibi daha kısa zaman alacak, personel ve kira gibi maliyetler azalacak ve iş verimliliği artacaktır. E-tiacertin getirdiği avantajlar ile bütün bunların, insanların iş dışında boş zamanlarını artıracağı ya da aynı süre içinde çok daha fazla ticari gelir getireceği düşünülmektedir. E-Ticaret Bu yönüyle e-ticaretin hem ekonomik hem de sosyal etkileri olduğu düşünülmektedir. Elbette yaratıcı fikir ve projeler için inanılmaz bir fırsattır bu.

E-Ticaret ve Doğrudan Ekonomik Hayata Faydaları.

E-ticaretin ekonomik yaşama getirdiği etkileri tek bir grupta toplamak zor olmaktadır. E-Ticaret, ekonomik ve ticari hayatın hemen hemen her dalını etkilemektedir. E-Ticaret ile ticaretin dengeleri ve ticaret kuralları büyük değişimlere neden olmaktadır. Ancak, bu değişimden iş yaşamının bazı birimleri daha fazla etkilenmektedir.

E-Ticaretin Ekonomik Hayatta Etkilediği Faaliyetler

E-Ticaretin ekonomik hayatta etkilediği faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Dijital PR. Pazarlama, satış ve promosyon ile daha hızlı, daha fazla kişiye etkin pazarlama,
 • Ön satış, taşeronluk, tedarik,
 • Finansman ve sigorta,
 • Ticari işlemler: sipariş, teslimat ve ödeme,
 • Servis ve bakım,
 • Ortak ürün geliştirme ve çalışma,
 • Kamu ve özel hizmetleri kullanma,
 • Kamu ile ilgili işlemler: vergi, gümrük, vb.
 • Teslimat ve lojistik,
 • Kamu alımları,
 • Muhasebe,
 • Elektronik ortamdaki ürünlerin otomatik ticareti,
 • Anlaşmazlıkların çözümü.

Bir cevap yazın